Günlük Ürün Fiyatları

(28 Eylül 2023 Perşembe)
HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER İTHALAT İHRACAT ELEKTRONİK KAYIT SİSTEMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizden alınan yazıda; T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 16.08.2019 tarih ve- E.2487915 sayılı yazısına atfen;
Canlı hayvan, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürünler ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takın bitkisel ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner kontrolleri ve gerekli durumlarda ithalat izin işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerince yürütüldüğü, bahse konu tüm bu işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi ve elektronik olarak kayıt altına alına bilmesi amacıyla T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce web tabanlı bir yazılım sisteminin geliştirildiği, söz konusu sisteme https://hbs.tarbil.gov.tr ' web adresinden ulaşılabileceği,
Kayıt sisteminin “ithalat” ve “transit” bölümlerinden oluştuğu, “ithalat bölümünün 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yetkili birimlerince kullanılmaya başlanacağı, bu tarihten itibaren ithal edilmek istenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrol belgesi ve ithalat işlemlerinin Bakanlığın web tabanlı elektronik sistemden gerçekleştirilecektir.
Belirtilen kayıt sistemi için gerçek veya tüzel her ithalatçının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın VSKN Müdürlüğü/İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yaparak hiçbir prosedür olmadan, ücret ödemeden TC Kimlik No/Vergi No ile kayıtlarını gerçekleştirebileceği, ithalatçı kişi veya firmalar adına işlem gerçekleştirecek kişilerin noter onaylı yetki belgelerinin aslı ile Bakanlığın ilgili birimlerine başvurarak sistemden ilgili firma adına yetkilendirilebileceği,
İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi tarafından Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ön bildirimler ile Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ kapsamındaki Kontrol Belgesi müracaatlarının 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren sistem üzerinden gerçekleştirileceği, bu tarihten önce alınmış ve halen geçerliliği olan kontrol belgeleri ile yapılacak ithalatlarda, belgede belirtilen giriş kapısının bulunduğu yetkili Veteriner Sınır Kontrol Noktası/İl Müdürlüğü'ne müracaat edileceği ve bu müdürlük tarafından kontrol belgesinin sisteme kaydı yapılacaktır.
Sistem ile ilgili duyurunun Tarım ve Orman Bakanlığının ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün web sayfalarında yayımlandığı, http://content.tarimtv.gov.tr/asset/86m75x9q/7UPn97mm.html linkte sistemin kullanımını açıklayan video bulunduğu ilk kullanım aşamasında, başvurulan Müdürlük personelinden bilgi alınabileceği " belirtilmektedir.

Diğer Haberler

Etkinlik Takvimi

Hızlı Erişim

Tanıtım Filmi

Anket

    Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz