Günlük Ürün Fiyatları

(28 Eylül 2023 Perşembe)
TORBA YASA KAPSAMINDA ÜYELERİMİZİN BORSAMIZA OLAN BORÇLARINI YAPILANDIRABİLİRLER

 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen) 11 Eylül 2014 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Üyelerimizin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki Borsamıza olan aidat borçları da kanun kapsamında yer almaktadır.

 Bu kanuna göre üyelerimize, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki Borsamıza olan aidat borçları asıllarının tamamını ve bunlara isabet eden gecikme zamlarının yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesap edilecek tutarı;

1. taksidi; 31 Aralık 2014 tarihine kadar,

 Kalanı yedi taksit üçer aylık dönemler halinde,

 Vade son ödeme tarihleri: 2. Taksit; 31 Mart 2015 - 3. Taksit; 30 Haziran 2015 - 4. Taksit; 30 Eylül 2015 – 5. Taksit; 31 Aralık 2015 – 6. Taksit; 31 Mart 2016 – 7. Taksit; 30 Haziran 2016 – 8. Taksit; 30 Eylül 2016) olacak şekilde ödeme imkanı sunulmaktadır.

 Ayrıca; bu kanuna göre ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit süresi yani, 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi halinde %10 indirim yapılacaktır.

 Bu kanundan yararlanmak isteyen üyelerimizin 01 Aralık 2014 tarihine kadar Borsamıza dilekçe ile müracaat etmeleri şarttır.

 Borsa alacaklarını kapsayan ve üye borçlarını yapılandırma imkanı tanıyan “6552 Sayılı Kanun” un getirmiş olduğu tarihi fırsatlardan üyelerimizin faydalanmasını arzu etmekteyiz.

 Detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz Borsamıza müracaat edebilirler.

 AKŞEHİR TİCARET BORSASI

 Tel         : 0332 813 63 05
 Faks      : 0332 812 15 01
 Web     : www.aksehirtb.org.tr
 E-mail  : aksehirtb@tobb.org.tr

Diğer Haberler

Etkinlik Takvimi

Hızlı Erişim

Tanıtım Filmi

Anket

    Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz